Code of Conduct

Hvide flag med DONG Energy logo DONG Energy er en integreret energivirksomhed, som er blandt de førende i Norden.

Vor virksomhed er baseret på værdierne: målrettet, ansvarlig og lydhør. Med disse kerneværdier ønsker vi at forpligte os til at handle ansvarligt og altid tage hensyn til miljø, mennesker og behovet for effektive energimarkeder.

En ansvarlig adfærd er grundlæggende for vor nuværende og fremtidige succes.

DONG Energy har tilsluttet sig FN’s Global Compact, og vi forventer, at vore leverandører – uanset om de har tilsluttet sig eller ej – også handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper. Med de vedlagte etiske, sociale og miljømæssige krav vil DONG Energy præcisere de standarder, vi forventer, at vore leverandører overholder. DONG Energy ser kravene som en integreret del af forretningsforholdet til de enkelte leverandører.

Vi tror, at etiske, sociale og miljømæssige standarder vil give konkurrencemæssige fordele for både DONG Energy og vore leverandører. Vi vil fremme standarderne gennem løbende engagement og dialog. I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os dog ret til at afbryde forretningsforbindelsen.

Læs DONG Energys etiske regelsæt.

 

 

 

Vil du være halmleverandør?http://www.dongenergybio.dk/halm/kontraktvilk%C3%A5r

Er du interesseret i at levere halm til DONG Energy, kan du læse mere om vores kontraktvilkår.

Læs mere om kontraktvilkårene

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrevhttp://www.dongenergybio.dk/halm/nyheder

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig

http://authoring.dongenergy.com