Om askehåndtering

Relevant for Østdanmark.​

 

 

Skal man modtage aske når man leverer halm til DONG Energy? Skal man modtage aske når man leverer halm til DONG Energy?

​DONG Energy har fra vinterlicitationen 2012 indført, at man ikke længere automatisk får aske retur. Man skal altså ikke længere fravælge asken når man afgiver tilbud.
Det er dog stadig muligt at få aske retur, hvis man ønsker det. I det tilfælde kan man henvende sig til Logistikafdelingen, og så kan de arrangere det.

1.000000000000000
Kan DONG Energy garantere, at leverandører ikke får mere aske retur, end de må sprede på den jord, som halmen er dyrket på? Kan DONG Energy garantere, at leverandører ikke får mere aske retur, end de må sprede på den jord, som halmen er dyrket på?

​DONG Energy har siden halmsæson 2007/2008 udelukkende leveret aske, som har overholdt bioaskebekendtgørelsens H2 eller H3 klasse. Det er DONG Energys opfattelse, at disse asker sjældent giver anledning til øget arealbehov.

2.000000000000000
Kan leverandørerne komme til at slippe for de store klumper aske? Kan leverandørerne komme til at slippe for de store klumper aske?

​DONG Energy er opmærksom på problemet, og der arbejdes nu på diverse tekniske løsninger.

3.000000000000000
Kan leverandørerne få asken retur i storsække, f.eks. efter hver tyvende halmleverance? Kan leverandørerne få asken retur i storsække, f.eks. efter hver tyvende halmleverance?

​DONG Energy har ingen aktuelle planer om at levere aske i storsække. Dette skyldes, at værkerne på nuværende tidspunkt ikke er bygget til at håndtere asken på denne måde.
DONG Energy følger løbende op på nye muligheder for håndtering af aske.

4.000000000000000
Askekvaliteten er forværret. Hvorfor?Askekvaliteten er forværret. Hvorfor?

​DONG Energy er opmærksom på, at halmåret 2007/2008 er et specielt år, og dette drøftes løbende med landbruget.
Askekvaliteten ændres med halmens beskaffenhed og anlæggenes alder.

5.000000000000000