Om licitationen

 

 

Hvor stor en andel halm skal købes på licitation? Hvor stor en andel halm skal købes på licitation?

​DONG Energy køber hovedsagligt halm på licitation. Dog kan op til 6% af hvert enkelt værks samlede indfyring indkøbes uden om licitation.
Derudover kan DONG Energy forhøje individuelle kontraktmængder med op til 10%, hvis blot alle leverandører får det samme tilbud. Naturligvis er dette kun muligt, hvis leverandøren også indvilliger.

1.000000000000000
Hvor mange tons halm efterspørger DONG Energy?Hvor mange tons halm efterspørger DONG Energy?

​Hvis DONG Energy offentliggør efterspørgslen vil det sidste element af konkurrence på udbudssiden forsvinde og hele vores aftalegrundlag – det såkaldte Code of Conduct – vil være uden mening. Derfor offentliggør vi ikke mængderne på forhånd.
Hvis en potentiel leverandører på baggrund af en offentliggjort efterspørgsel forsøger at spekulere i at tage en højere pris end vedkommende har brug for til at drive sin forretning, så forøger han voldsomt sin risiko for at få sit tilbud forkastet.

2.000000000000000
Kommer der en udmelding omkring prisniveauet? Kommer der en udmelding omkring prisniveauet?

​Priserne varierer mellem de forskellige licitationskoder. Vi ønsker ikke at bekendtgøre de forskellige priser.

3.000000000000000
Hvordan vælger jeg licitationskoden?Hvordan vælger jeg licitationskoden?

​Du bør vælge den produktbeskrivelse som passer bedst til dine behov. De tilgængelige licitationskoder er sammensat på en sådan måde, at de i videst mulig omfang tilgodeser såvel leverandørernes og vores behov for fleksibilitet.
Det acceptable prisniveau varierer fra værk til værk og fra produkt til produkt. I hver licitationskode vil alle tilbud blive vurderet efter prisen til hvert værk. Åbn eventuelt siderne med eksempler som er på licitationssiden.

4.000000000000000

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrevhttp://www.dongenergybio.dk/halm/nyheder

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Vil du være halmleverandør?http://www.dongenergybio.dk/halm/kontraktvilk%C3%A5r

Er du interesseret i at levere halm til DONG Energy, kan du læse mere om vores kontraktvilkår.

Læs mere om kontraktvilkårene

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Afmeld nyheder

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrev fra DONG Energy om halmlicitation og biomasse, kan du afmelde dig igen.

Afmeld nyheder

http://authoring.dongenergy.com