Flis/Wood Chips

 

 

Træflis

​Ørsted anvender flis til energiproduktion på Herningværket (HEV), og fra slutningen af 2016 også på Skærbækværket (SKV).

Her kan du se leveringsbetingelser og standardkontrakter til de forskellige værker, samt vores etiske regelsæt.

Etiske regelsæt
Leveringsbetingelser, Herning
Standardkontrakt, Herning

 

Ørsted Bioenergy & Thermal Power er netop blevet tildelt SBP, FSC og PEFC - Certificering. Se Certifikaterne her:

PEFC Certifikat

FSC Certifikat

SBP Certifkat

 
Kontaktoplysninger til spørgsmål vedrørende kontrakter, indkøbsprocedure m.m.

Søren Sripathy                    

Telefon: 99 55 20 74      E-mail:  sosri@dongenergy.dk

 

Kontaktoplysninger til Ørsted's logistikkoordinator

Charlotte Muff Thygesen      

Telefon: 99 55 13 37      E-mail: chamt@dongenergy.dk


 

Wood Chips

Træflis fabrik ​Ørsted utilises wood chips for Energi Production at the plant in Herning (HEV), and from end of 2016 also in Skærbæk (SKV). Below you can find an exemple of our general code of conduct and the standard terms for delivery by truck to the station in South Western Denmark, named Ensted Power Station (ENV).

Code of Conduct
Terms of delivery, Ensted
Standard contract, Ensted

 

Ørsted Bioenergy & Thermal Power today have been awarded SBP, FSC and PEFC certification

See the Certificats here:

PEFC Certificat

FSC Certificat

SBP Certificat 

 

Contact informations

If you have any questions regarding the Wood Chip contracts, or terms of delivery. Please centact:

Søren Sripathy

telephone: +45 99 55 20 74     Email: sosri@dongenergy.dk

        

If you have any questions regarding the logistic of the Wood Chip. Please contract:

Charlotte Muff Thygesen

telephone: +45 99 55 13 37     Email: chamt@dongenergy.dk