Træpiller/Wood Pellets

 

 

Træpiller

TræpillerSiden 2004 har DONG Energy brugt træpiller på Avedøreværket syd for København. Avedøreværket producerer i dag 800 MW per år. Træpillerne erstatter kul, Gas og olie i den ene af de 2 kedler.

Fra 2017 vil der også blive brugt træpiller på Studstrupværket ved Aarhus. Studstrupværker producerer i alt 700 MW per år.

 

DONG Energy Bioenergy & Thermal Power er netop blevet tildelt SBP, FSC og PEFC - Certificering. Se Certifikaterne her:

PEFC Certifikat

FSC Certifikat

SBP Certifikat

 

Kontaktperson vedr. træpiller:

Biomasseindkøber: Erik Elingaard, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte. Telefon: 99 55 77 41 E-mail: erela@dongenergy.dk

Wood pellets

Træpiller​Since 2004 Ørsted has used wood pellets as fuel at the CHP plant ”Avedøreværket” south of Copenhagen, which produces as much as 800 MW. Here, the wood pellets replace coal, gas and oil in one of the plant’s two boilers.


From 2017 wood pellets will be used at Studstrup power station near Aarhus. Studstrup power stations generate a total of 700 MW per year.

 

Ørsted Bioenergy & Thermal Power have today been awarded SBP, FSC and PEFC certification. See the Certificats here:

PEFC Certificat

FSC Certificat

SBP Certificat


Contact person regarding wood pellets:

Biomass purchaser: Erik Elingaard, Nesa Allé 1, DK – 2820 Gentofte, Denmark. Mobile phone: + 45 99 55 77 41 E-mail: erela@dongenergy.dk